นายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล
Mr. Pansak Ransibrahmanakul

เกิดวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2494


การศึกษา
         Bachelor of Fine Arts in Advertising University of Montevallo ALA, สหรัฐอเมริกา
         ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
         ประกาศนียบัตรหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง"บ.ย.ส
รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม
         ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
รุ่นที่ 16 (วปรอ. 4616) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ
         ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
         ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 72 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
         ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตำแหน่งหน้าที่
         กรรมการผู้จัดการ บริษัท นันทนา จำกัด
         กรรมการผู้จัดการ บริษัทโลมา โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และจัดพิมพ์ หนังสือประวัติศาสตร์
         กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิวิภาวดีรังสิต
         กรรมการและเหรัญญิกสโมสรขี่ม้าตีคลีในพระบรมราชูปถัมภ์
         ที่ปรึกษาสมาคมขึ่ม้าแห่งประเทศไทย 
         อดีตผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
         ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
         ที่ปรึกษา กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในภาค 4
         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
         ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
         ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

         ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันดนตรีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯใน นามวง Soul &Blues วงดนตรีประเภทนักเรียนซึ่งจัด
การแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกโดย สมาคมดนตรี แห่งประเทศไทยและมี
วง Impossible ชนะเลิศประเภทวงดนตรีอาชีพในปี เดียวกัน (2512)
         ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์กีต้าร์แห่งประเทศไทย จัดโดยสยามกลการ (2521)
         ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแสดงกีต้าร์Southeast Asian Guitar Fesival'78 ร่วมแสดงกีต้าร์กับตัวแทนจากประเทศเอเซีย 7ประเทศ(2521)
         เป็นศิลปินสังกัด WEA คนแรกของประเทศไทย เจ้าของลิขสิทธิ์
และผู้แต่งเนื้อร้อง และทำนองเพลงชุด "ไปทะเล"
และผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงชุด "คิดไปเป็นชาวเกาะ" (2529)
         ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณของชมรมสภาวะแวดล้อมสยาม
"เพลงแม่เจ้าพระยา" ในการร่วม รณรงค์เพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมที่ดีของประเทศไทย(2529)
         ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานศาลยุติธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์


        
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
         ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย
        
ตริตราภรณ์ช้างเผือก
         ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
        
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
         เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1